April 16th, 2004

Rob is standard

(no subject)

Anyone here know any Swedish? I'd like to know what these lyrics mean.
-0-0-0-0-0-0-0-

Min morfar hade en gammal rock
Som var av svinehår väven
Och när han dansade som allra värst
Så tog han flickan i näven

Röda rosor är så härliga
Vackra flickor är så kärliga
Hellst när man får den som man vill ha
Då här det nöje till att leva

Det står ett träd på min faders gård
Det har så underliga grenar
Den ena gren far den andre fam
Och här står jag moj allena
  • Current Mood
    curious curious